Osnovni podaci

Naziv: Camelia real estate j.d.o.o.
Skraćeni naziv: Camelia real estate
Sjedište: Zagreb, Torbarova 5
Mjesto upisa u trgovački sud i broj upisa:  Zagreb, MBS: 080920420
OIB: 25014157608
Transakcijski računi i nazivi banaka: HR2624840081107003942
Temeljni kapital: 10.00 KN
Članovi uprave: Ornela Šare